Manisa İli Destek Hesaplama Sayfası

Hesaplama İçin, Yukarıda Bulunan Tüm Alanları Seçiniz!

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgeleri

* Çiftçi Kayıt Formu (Ek-1)

* Arazi Bilgileri (B-Formu)

* Kira Ortakçılık Sözleşmesi (Ek-4)

* Köy Tüzel Kişiliği Kira Sözleşmesi (Ek-4A)

* Mahalle Statüsü Kazanan Köy Tüzel Kişiliği Kira Sözleşmesi (Ek-4B)

* Taahhütname (Ek-5)

* Fiili Kullanım Taahhütnamesi (Ek-6)

* Muvafakatname (Ek-7)

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü © 2017