Hint bırakılan tavuğun guatri büyür veya tıkanırsa ne yapmalı (kandidiyazis, atoni)

Tavuklar, sağlıklı bir şekilde büyümek ve üreme döngülerini sürdürmek için düzgün bir tiroid fonksiyonuna ihtiyaç duyarlar. Ancak bazen, tavuklarda guatr adı verilen bir rahatsızlık ortaya çıkabilir. Guatr, tiroid bezinin anormal bir şekilde büyümesiyle karakterizedir.

Tavuklarda guatr, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında beslenme eksiklikleri, kalıtımsal faktörler, toksin maruziyeti ve stres yer alır. Guatr, tavukların tiroid bezinde büyümeye neden olabilir ve bu da boğazlarında tıkanmalara veya solunum zorluklarına yol açabilir.

Eğer tavuğunuzda guatr belirtileri görüyorsanız, derhal veteriner hekime başvurmanız önemlidir. Veteriner hekim, tavuğunuzun durumunu değerlendirecek ve uygun tedavi planını önerir. Tedavi genellikle ilaçlar ve diyet değişikliklerini içerir.

Ek olarak, tavukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli bir beslenme sağlamak da önemlidir. Vitamin ve mineral açısından zengin bir yem ve temiz su, tavukların sağlığını korumak için önemlidir. Ayrıca, stres faktörlerini en aza indirgemek ve tavukların yaşam koşullarını iyileştirmek de tavuklardaki guatr riskini azaltabilir.

Unutmayın, tavuğunuzda herhangi bir sağlık sorunu belirtisi gördüğünüzde, profesyonel bir veteriner hekime danışmanız en iyisidir. Doğru teşhis ve tedavi, tavuğunuzun sağlığını korumasına yardımcı olacaktır.

Guatr nedir?

Guatr, tiroit bezi bölgesindeki patolojik değişikliklerle karakterize edilen bir sağlık durumudur. Tiroit bezi, boyunda bulunan kelebek şeklinde bir bezdir ve vücut için önemli hormonları üretir. Guatr, tiroit bezinin anormal büyümesine veya işlev bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar.

Guatrın temel nedeni tiroit hormonlarının dengesizliğidir. Bu hormonlar, vücutta birçok hayati fonksiyonu kontrol eder, özellikle metabolizmayı düzenlerler. Guatr, bu hormonlar üzerindeki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkan bir dizi semptom ve komplikasyona yol açabilir.

Guatrın başlıca nedenleri arasında iyot eksikliği, otoimmün hastalıklar, tiroit kanseri ve ilaç kullanımı bulunur. İyot eksikliği, tiroit hormonlarının üretimini ve işlevini etkileyebilir ve bu da guatra yol açabilir. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi tiroit dokusuna saldırması sonucu tiroit işlevinin bozulmasına neden olabilir. Tiroit kanseri, tiroit bezinde anormal hücrelerin büyümesiyle karakterize edilen bir tür kanserdir. Bazı ilaçlar da guatra yol açabilir.

Guatrın belirtileri arasında boyunda şişlik veya şişlik, nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, kilo değişiklikleri, uykusuzluk, sinirlilik, halsizlik ve konsantrasyon sorunları bulunabilir. Bu belirtiler, guatrın büyüklüğüne ve etkisine bağlı olarak değişebilir.

Guatr tedavisi, genellikle tiroit hormon düzeylerinin düzeltilmesini amaçlar. İlaçlar, iyot takviyeleri ve cerrahi müdahale tedavi seçenekleri arasında yer alabilir. Tedavi, guatrın nedenine, boyutuna ve semptomlara bağlı olarak kişiye göre özelleştirilir.

Guatrın nedenleri

Guatr, bir tavuğun tiroid bezinin anormal bir şekilde büyümesi durumunda ortaya çıkar. Bu durum, birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir:

 • Yetersiz iyot alımı: Tavukların vücutları, sağlıklı bir tiroid fonksiyonu için yeterli miktarda iyot almalıdır. İyot eksikliği, tiroid bezinin normalden daha fazla hormon üretmesine ve büyümesine yol açabilir.
 • Beslenme dengesizlikleri: Tavukların sağlıklı bir beslenme rejimi takip etmesi önemlidir. Dengesiz bir beslenme, tiroid bezinin normal fonksiyonunu etkileyebilir ve guatra neden olabilir. Özellikle yetersiz protein alımı, guatra yol açabilecek bir faktördür.
 • Genetik faktörler: Bazı tavuk ırkları, genetik olarak guatra yatkın olabilir. Bu durum, tiroid bezinin anormal büyümesine neden olabilir.
 • Stres: Tavukların uzun süreli stres, travma veya hastalıkla başa çıkması, tiroid bezinin normalden daha fazla hormon üretmesine ve guatra neden olabilir.
 • Diğer hastalıklar: Bazı hastalıklar veya enfeksiyonlar, tiroid bezinin büyümesine ve guatra yol açabilir.

Guatrın nedenleri genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Beslenme ve yaşam tarzı önemli rol oynasa da, genetik yatkınlık da guatra katkıda bulunabilir. Tavukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için düzenli veteriner kontrolleri yapılması ve uygun beslenme programına uyulması önemlidir.

Guatra bağlı büyüme belirtileri

Guatra bağlı büyüme belirtileri

Tavuklarda guatr genellikle tiroit bezinin büyümesiyle sonuçlanan bir durumdur. Bu durumda, tavuğun boyun bölgesinde şişlik ve büyüme meydana gelir. Guatrı olan tavuklarda tiroit bezlerinde aşırı aktif hücreler bulunur ve bu da bezin anormal şekilde büyümesine neden olur.

Guatra bağlı büyüme belirtileri arasında aşırı kilo alımı, şişkin boyun, solunum güçlüğü, tüy dökümünde artış ve dengesizlik bulunur. Tavuklar genellikle yem yemeyi reddeder ve zayıflar.

Ayrıca, guatrı olan tavuklar kuluçkaya yatabilir ve yumurta üretiminde azalma görülebilir. Bu da tavuk yetiştiricileri için bir sorun oluşturur, çünkü verimlerini etkileyebilir.

Guatrın kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, bazı faktörlerin guatrın ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Bunlar arasında yetersiz beslenme, iyon eksikliği, viral enfeksiyonlar ve genetik yatkınlık bulunur.

Guatra bağlı büyümenin teşhisi, bir veterinere danışılarak yapılmalıdır. Veteriner, tavuğun genel durumunu değerlendirecek ve kan testleri veya görüntüleme testleri gibi ek testler isteyebilir.

Tavuklarda guatra bağlı büyüme ve tıkanma durumunda, tedaviye yönelik çeşitli seçenekler mevcuttur. Bunlar arasında ilaç tedavisi, ameliyat ve tıbbi müdahale bulunur. Ancak, tedavi seçeneği tavuğun durumuna ve guatrın seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Özetlemek gerekirse, tavuklarda guatra bağlı büyüme belirtileri tavuklar için rahatsız edici olabilir ve verimlerini etkileyebilir. Bu nedenle, tavuk yetiştiricileri tavuklarının sağlığını düzenli olarak kontrol etmeli ve guatr gibi hastalıkların erken teşhis ve tedavisini sağlamalıdır.

Tavuklarda guatra bağlı tıkanma

Tavuklarda guatra bağlı tıkanma

Tavuklar, bazen guatra bağlı olarak tıkanma sorunuyla karşılaşabilir. Guatr, tiroid bezlerinin anormal büyümesi olarak tanımlanır ve genellikle iyot eksikliği veya hormonal dengesizliklerden kaynaklanır. Tavuklarda guatra bağlı tıkanma, genellikle beslenmeyle ilgili sorunlar veya tiroid bezlerinin aşırı büyümesi yoluyla oluşur.

Bu tür bir tıkanma durumu, tavukların sindirim sistemindeki bir sorundan kaynaklanabilir. Tavuklar, yemlerini yutmak ve sindirmek için tiroid bezlerini kullanır. Ancak tiroid bezlerinin anormal büyümesi veya guatra bağlı tıkanma nedeniyle sindirim sistemi etkilenir ve yemlerin geçmesi engellenir.

Tavuklarda guatra bağlı tıkanma belirtileri arasında iştah kaybı, kilo kaybı, sindirim problemleri, karın şişliği ve genel olarak halsizlik yer alır. Tıkanmanın ciddiyetine bağlı olarak tavuklarda solunum problemleri de görülebilir.

Tavuklarda guatra bağlı tıkanmanın tedavisi, öncelikle tıkanmanın nedenini belirlemekle başlar. Veteriner hekimin tavsiyelerine göre, özel bir diyet veya ilaç kullanımı tavsiye edilebilir. Bazı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.

Tavuklarda guatra bağlı tıkanmanın belirtileri Tavuklarda guatra bağlı tıkanmanın tedavisi
— İştah kaybı — Tıkanmanın nedenini belirlemek
— Kilo kaybı — Diyet değişiklikleri yapmak
— Sindirim problemleri — İlaç kullanımı
— Karın şişliği — Cerrahi müdahale
— Halsizlik

Tavuklarınızda guatra bağlı tıkanma belirtileri fark ederseniz, veteriner hekime başvurmanız önemlidir. Veteriner hekim, tavuklarınıza uygun tedavi yöntemlerini belirleyecektir. Aynı zamanda, tavuğunuzun beslenme düzenini gözden geçirmeniz ve uygun bir diyet sağlamanız da önemlidir.

Tıkanmanın nedenleri

Tavuklarda tıkanma durumu farklı faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu faktörler arasında:

 • Mide ve bağırsak tıkanması: Tavuklar, yemlerini çiğneme ve sindirme sürecinde sorun yaşadıklarında mide ve bağırsak tıkanması yaşayabilirler. Bu durum, yutulan büyük parçaların mide veya bağırsaklarda sıkışması sonucu oluşur. Beslenme programının dikkatli bir şekilde düzenlenmemesi, yanlış yemleme yöntemleri veya yemlerin uygun şekilde öğütülmemesi bu tıkanmalara yol açabilir.
 • Solunum yollarının tıkanması: Tavuklarda göğüs ve boğaz bölgesindeki enfeksiyonlar veya yabancı cisimler solunum yollarının tıkanmasına neden olabilir. Bu durum, tavukların doğru şekilde nefes almasını engelleyerek solunum problemlerine ve hatta ölüme yol açabilir.
 • Sindirim sistemine yabancı cisimlerin kaçması: Tavuklar, merakları veya yem yeme sırasında dikkatsizlikleri sonucu sindirim sistemine yabancı cisimlerin kaçmasına neden olabilirler. Örneğin, toprak, çakıl, tahta parçaları gibi cisimlerin yutulması, tıkanmalara ve sindirim sistemi problemlerine yol açabilir.
 • Yetersiz su tüketimi: Tavuklar, yeterli miktarda su tüketmezlerse, sindirim sistemleri düzgün çalışmayabilir ve tıkanma riski artabilir. Su, yiyeceklerin düzgün bir şekilde sindirilmesinde ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Dolayısıyla, yeterli su temini sağlanmalı ve tavukların sürekli olarak suya erişimi sağlanmalıdır.

Tavuklarda tıkanmanın nedenleri genellikle preventif tedbirler alınarak önlem alınabilir. Bunun için tavukların beslenme programı düzenli olarak kontrol edilmeli, uygun yemleme yöntemleri uygulanmalı ve su temini düzenli bir şekilde sağlanmalıdır. Ayrıca, tavukların çevresindeki potansiyel tehlikeler (özellikle yabancı cisimler) kontrol edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Tıkanma belirtileri gösteren tavuklara veteriner desteği alınmalı ve gerekli tedaviler uygulanmalıdır.

Tıkanmanın nedenleri

Tavuklarda tıkanma, genellikle yem veya su borusunun içinde oluşan bir engel nedeniyle meydana gelir. Bu engeller genellikle yem veya yabancı cisimlerdir. Yem borusunda oluşabilecek bir tıkanmanın birkaç nedeni vardır.

1. Yetersiz yem öğütme: Tavuklarda yem öğütme sistemi tıkanabilir veya kırılabilir. Bu durumda yem parçaları yem borusunu tıkayabilir ve tıkanmaya neden olabilir.

2. Yabancı cisimler: Tavuklar, yollarına çıkan herhangi bir yabancı cisim veya nesneyi yutarlar. Bu cisimler yem borusunda sıkışabilir ve tıkanmaya neden olabilir.

3. Yetersiz su alımı: Tavuklar yeterli miktarda su almazlarsa, yem borusunda biriken yem parçaları su ile yeterince karışamaz ve tıkanmaya neden olabilir.

4. İltihaplanma ve enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar ve yem borusu iltihaplanmaları, yem borusunda tıkanmaya neden olabilir. Bu durumda tavuklar yemlerini yutamazlar ve tıkanma meydana gelir.

Tıkanmanın nedenleri çeşitli olabilir, ancak en yaygın olanları yem öğütme sorunları, yabancı cisimler, yetersiz su alımı ve enfeksiyonlardır. Bu nedenlerle tavuklarda tıkanma meydana gelirse, hızla müdahale etmek önemlidir. Tavuklarda tıkanma belirtileri görülürse, veteriner hekimden yardım almak gereklidir.

Tavuklarda guatra bağlı büyüme veya tıkanma oluştuğunda ne yapılmalıdır?

Tavuk yetiştiriciliği yapan kişiler için tavuklarda oluşabilecek guatr problemi oldukça önemli bir konudur. Guatra bağlı büyüme veya tıkanma durumlarında doğru müdahaleler yapılması, tavuk sağlığı ve verimliliği açısından önemlidir. İşte tavuklarda guatra bağlı büyüme veya tıkanma durumunda nelere dikkat etmelisiniz:

 1. Tavuklarda guatr belirtileri dikkatlice gözlemlenmelidir. Büyük bir guatr oluşumu veya tıkanma belirtileri fark edildiğinde hemen önlem alınmalıdır.
 2. Tavuklara düzenli olarak yeterli ve dengeli bir beslenme sağlanmalıdır. İyi kalitede yemler kullanılmalı ve beslenme programına uyulmalıdır. Bu, guatra bağlı büyüme veya tıkanmaların önlenmesine yardımcı olabilir.
 3. Güzergah ve hijyen önlemleri alınmalıdır. Tavukların yaşadığı alan temiz, hijyenik ve uygun sıcaklığa sahip olmalıdır. Böylece enfeksiyon riski azalır.
 4. Tavukların sağlıklı bir ortamda yetiştirildiğinden emin olunmalıdır. Stresli ortamlar ve kötü yetiştirme koşulları, guatra bağlı büyümeyi veya tıkanmayı tetikleyebilir.
 5. Profesyonel tavuk yetiştiricilerinden veya veteriner hekimlerden yardım alınmalıdır. Onlar, tavuk sağlığı konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve doğru tedavi yöntemlerini önerirler.
 6. Tavuklarda guatra bağlı büyüme veya tıkanmanın belirtileri fark edildiğinde, tavuklar izole edilmeli ve veteriner hekime gösterilmelidir.
 7. Bazen, yem değişiklikleri veya besin takviyeleri tavukların sağlığını iyileştirebilir. Veteriner hekim veya uzman tavuk yetiştiricileri, tavuklarınıza ne tür bir takviye yapılması gerektiği konusunda size yardımcı olabilir.
 8. Tedaviler, ilaçlar veya cerrahi müdahaleler, tavukların guatr sorunlarına bağlı büyüme veya tıkanma durumlarında kullanılabilir. Ancak bu müdahalelerin uzmanlar tarafından yapılması önemlidir.

Tavuk yetiştiriciliği yapan kişiler, tavuklarında guatr veya buna bağlı büyüme ve tıkanmaları önleme konusunda bilinçli olmalı ve tavuklarının sağlığına büyük önem vermeli. Tavukların düzenli olarak kontrol edilmesi, iyi beslenmeleri ve gerekli müdahalelerin yapılması, guatrla ilgili sorunların minimize edilmesine yardımcı olabilir.

11. Tavuklarda guatra bağlı tıkanma belirtileri nelerdir?

Tavuklarda guatra bağlı tıkanma durumu, genellikle guatrın ilerlemiş bir aşamasında ortaya çıkar. Bu durumda tavuklarınızın solunum, yem yeme ve sindirim sorunları yaşadığını görebilirsiniz. Tavuklar aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

 • Yavaş hareket etme ve halsizlik
 • Nefes alıp vermede güçlük
 • Aşırı kilo kaybı veya hızlı kilo artışı
 • Yem yeme sorunları (az yeme veya hiç yememe)
 • Yem yedikten sonra kusma
 • Su içme sorunları
 • Tüylerde ve tüy dökmelerinde değişiklik
 • Genel olarak zayıf ve sağlıksız görünüm
 • Yorgunluk ve isteksizlik
 • Diğer tavuklara oranla daha az aktif olma

Eğer tavuklarınızda bu belirtilerden bir veya daha fazlasını görüyorsanız, guatra bağlı tıkanma durumu olup olmadığını kontrol etmek için veteriner hekime başvurmanız önemlidir. Hekim tavukların sağlık durumunu değerlendirecek ve gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

Soru-Cevap:

Tavuklarda guatra bağlı büyüme veya tıkanma nasıl ortaya çıkar?

Tavuklarda guatra bağlı büyüme veya tıkanma, genellikle iyot eksikliği veya hormonal dengesizliklerden kaynaklanır. Tavuklarda guatr, tiroid bezlerinin normal boyutlarının ötesinde büyümesine neden olan bir durumdur. Aynı zamanda tiroid bezlerindeki düzensizlikler nedeniyle yiyeceklerin doğru bir şekilde sindirilememesi ve tıkanma oluşması da mümkündür.

Tavuklarda guatra bağlı büyüme veya tıkanma nasıl tedavi edilir?

Tavuklarda guatra bağlı büyüme veya tıkanma tedavisi için veterinerinize danışmanız önemlidir. İyot eksikliği durumunda, tavukların beslenmesine iyot takviyesi yapılması gerekebilir. Hormonal dengesizlikler nedeniyle ortaya çıkan sorunlarda ise veterineriniz tavsiye edeceği ilaçlar veya tedavi yöntemleri ile durumu düzeltebilir.

Revizyon tarihi: 1-16-2024