Toprakta veya sera içinde salatalık ve mısır nasıl bir arada yetiştirilir (şema)

Salatalık ve mısır, farklı yerlere sahip olsa da, toprakta veya seralarda bir arada yetiştirilebilir. Bu iki bitki, birbirlerine yardımcı olabilecek ve avantaj sağlayabilecek benzersiz özelliklere sahiptir.

Salatalık, serin hava ve nemli bir ortamı tercih ederken, mısır sıcak ve güneşli bölgelerde daha iyi büyür. Bu nedenle, salatalık bitkilerini mısırın yanına ekerek, toprak ve güneş kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca, salatalık yaprakları, mısır bitkilerini gölgelendirerek onları aşırı sıcaklardan koruyabilir.

Bu ekim şemasında, salatalık ve mısır sırasıyla ekilir ve birbirlerini destekler. Salatalık fideleri için uygun bir derinlikte çukurlar açılır ve fideler yerleştirilir. Ardından, mısır tohumları aralıklı bir şekilde serpilir ve toprakla örtülür. Ayrıca, mısır bitkilerinin büyümekte olduğu bir noktada, salatalık çitlerinin dikilmesi önerilir.

Bu ekim şeması, verimli bir alan kullanımı sağlar. Salatalık ve mısırın toprakta veya serada bir arada yetiştirilmesi, hem tarım açısından avantajlı olabilir hem de farklı bitkilerin bir arada büyümesiyle doğal bir dengenin sağlanmasını destekleyebilir.

Toprak ve sera gereksinimleri

Salatalık ve mısırın başarılı bir şekilde bir arada yetiştirilebilmesi için, uygun toprak ve sera koşulları sağlanmalıdır. İşte salatalık ve mısırın yetiştirilmesi için gereken toprak ve sera gereksinimleri:

— Toprak seçimi: Salatalık ve mısır için uygun toprak, iyi drene olan ve organik madde bakımından zengin olan topraklardır. PH seviyesi 6-7 arasında olmalıdır. Ayrıca toprak, hafif asidik olmamalıdır.

— Toprak hazırlığı: Toprak hazırlığı, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için önemlidir. Toprağın kalitesini artırmak için hasattan önce organik gübrelerle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca toprak üzerindeki yabancı ot ve bitki kalıntıları da temizlenmelidir.

— Sera gereksinimleri: Salatalık ve mısırın serada yetiştirilmesi durumunda, uygun sera koşulları sağlanmalıdır. İdeal sera sıcaklığı 20-25 derece arasında olmalıdır. Nem oranı da %60-70 arasında olmalıdır. Ayrıca iyi bir havalandırma sisteminin bulunması da önemlidir.

— Sulama: Salatalık ve mısır bitkilerinin düzenli ve yeterli sulanması gerekmektedir. Sulama, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak ve toprak nemini korumak için önemlidir. Sulama suyunun tuzluluk oranı düşük olmalı ve bitkilere zarar vermemelidir.

— Gübreleme: Salatalık ve mısır bitkileri için uygun gübreleme programının takip edilmesi gerekmektedir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu minerallerin ve besin maddelerinin dengeli bir şekilde sağlanması, bitkilerin sağlıklı gelişmesini ve verimli bir şekilde ürün vermelerini sağlar.

— Hastalık ve zararlılarla mücadele: Salatalık ve mısır bitkileri, çeşitli hastalıklar ve zararlılar tarafından etkilenebilir. Bu nedenle, bitkilerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kimyasal ilaçlar yanında biyolojik mücadele yöntemlerinin de kullanılması önerilmektedir.

Salatalık ve mısırın sağlıklı bir şekilde büyümesi ve iyi bir verim elde edilmesi için toprak ve sera gereksinimlerine dikkat etmek önemlidir. Bu gereksinimlerin karşılanması, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve ürün vermesini sağlayacaktır.

Mısır ve Salatalık Ekim Zamanları

Mısır ve salatalık, birbirleriyle uyumlu bitkilerdir ve aynı zaman diliminde ekilebilirler. Ancak, ekim zamanlaması konusunda bazı faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Mısırın ekim zamanı genellikle Mayıs ve Haziran ayları arasına denk gelir. Bu dönemde toprak sıcaklığı ideal seviyededir ve mısırın hızlı bir şekilde büyümesini sağlar. Ayrıca, bu dönemde toprak nem seviyesi de yeterlidir, bu da mısır bitkisinin su ihtiyacını karşılamak için önemlidir.

Salatalık ise nispeten daha erken bir dönemde ekilebilir. Salatalık tohumları genellikle Nisan ve Mayıs aylarında toprakla buluşturulur. Bu dönemde hava sıcaklığı artmakta ve toprak nemli kalmaktadır, bu da salatalık bitkisinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için uygun koşullar sağlar.

Salatalık bitkisi, hızlı büyüme eğilimindedir ve genellikle 60-70 gün içinde hasat edilebilir. Mısır bitkisi ise daha uzun bir süreç gerektirir ve genellikle 80-90 gün içinde hasat edilir. Bu nedenle, salatalık ekimi mısır ekiminden önce gerçekleştirilebilir ve bitkilerin büyüme süreçlerine uyum sağlayabilir.

Ekim zamanının belirlenmesi, bölgenin iklim koşullarına, toprak özelliklerine ve bitkilerin büyüme süreçlerine bağlıdır. Bu nedenle, yerel uzmanlardan ve tarım danışmanlarından yardım almak önemlidir. Ekim zamanı doğru belirlenir ve uygun bakım sağlanırsa, mısır ve salatalık bitkileri sağlıklı büyüyebilir ve yüksek verim elde edilebilir.

Toprak Hazırlığı ve Ekim Yöntemleri

Salatalık ve mısırın bir arada yetiştirilmesi için başarılı bir şekilde büyümeleri ve ürün vermeleri için doğru toprak hazırlığı ve ekim yöntemleri önemlidir. İşte salatalık ve mısırın bir arada yetiştirilmesi için dikkate almanız gereken adımlar:

 1. Toprak Analizi: Salatalık ve mısırın iyi büyümesi için verimli bir toprak gereklidir. Öncelikle toprak analizi yapılmalı ve pH düzeyi, mineral içeriği ve toprak yapısı gibi faktörler değerlendirilmelidir.

 2. Toprak İyileştirme: Eğer toprak analizi sonuçları zayıf çıkarsa, toprağı iyileştirmek için organik madde ekleyebilirsiniz. Kompost, gübre ve organik materyaller toprağın besin değerini artırabilir ve su tutma kapasitesini iyileştirebilir.

 3. Toprak Sürme: Ekimden önce toprağı sürmek, bitkilerin köklerinin daha iyi emilim yapması için toprak havalandırmasını ve su infiltrasyonunu artırır.

 4. Sıra Aralığı: Salatalık ve mısırın bir arada yetiştirilmesi için uygun sıra aralığı önemlidir. Salatalık bitkileri için 50-70 cm aralık bırakılmalı ve mısır bitkileri için ise 25-30 cm aralık bırakılmalıdır.

 5. Ekim Yöntemi: Salatalık ve mısır tohumları ayrı tohumluklarda ekilmelidir. Salatalık tohumları uygun derinlikte ve aralıkta ekilmelidir. Mısır tohumları ise derinliği ve aralığı dikkatli bir şekilde ayarlanarak ekilmelidir.

 6. Sulama: Salatalık ve mısır bitkilerinin düzenli ve yeterli miktarda sulanması önemlidir. Kurak dönemlerde bitkilerin susuz kalmaması için düzenli sulama yapılmalıdır.

Salatalık ve mısır bir arada yetiştirme işlemi, doğru toprak hazırlığı ve ekim yöntemleri ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu adımları takip etmek, bitkilerin sağlıklı büyümesini ve ürün verimini artırmak için önemlidir.

Mekanik ve biyolojik mücadele yöntemleri

Salatalık ve mısır yetiştiriciliğinde, zararlı böceklerin ve hastalıkların kontrol altına alınması için çeşitli mücadele yöntemleri uygulanabilir. Mekanik ve biyolojik mücadele yöntemleri, kimyasal ilaç kullanımını minimize ederek, çevre dostu bir üretim sağlamayı hedefler.

Mekanik Mücadele Yöntemleri

 • Tuzaklar: Salatalık ve mısır tarlalarında zararlı böceklerin kontrol altına alınması için tuzaklar kullanılabilir. Sarı yapışkan tuzaklar, zararlı böcekleri çekerek yakalama işlemini gerçekleştirir.
 • Fiziksel engeller: Zararlı böceklerin bitkilere ulaşmasını engellemek için fiziksel engeller kullanılabilir. Örneğin, salatalık ekim alanlarında tüneller oluşturularak böceklerin bitkilere zarar vermesi önlenir.
 • Elle toplama: Zararlı böceklerin elle toplanması da etkili bir mekanik mücadele yöntemidir. Özellikle salatalık türlerinde el toplama yöntemi sıkça kullanılır.

Biyolojik Mücadele Yöntemleri

 • Doğal düşman kullanımı: Zararlı böceklere karşı doğal düşmanların kullanılması yaygın bir biyolojik mücadele yöntemidir. Örneğin, salatalık tarlalarında yaprak biti kontrolü için yararlı böceklerin salınımı yapılabilir.
 • Tuzak bitkiler: Zararlı böceklerin salatalıklara zarar vermesini önlemek için tuzak bitkiler kullanılabilir. Bazı bitkiler zararlı böceklerin saldırı hedefi olurken, salatalıklar korunmuş olur.
 • Biyopestisitler: Doğal bileşenlere dayalı biyopestisitler, zararlı böcekleri kontrol etmek için kullanılan biyolojik mücadele ürünleridir. Bu tür ürünler, kimyasal ilaçlara göre daha çevre dostu ve insan sağlığına zararlı etkileri daha azdır.

Salatalık ve mısır yetiştiriciliğinde mekanik ve biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanımı, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak sürdürülebilir bir tarım uygulaması sağlamaktadır. Bu yöntemlerin kullanımı, hem üreticilerin hem de tüketicilerin sağlığını korumak için önemlidir.

7. Verim artırıcı teknikler

Salatalık ve mısırın bir arada yetiştirildiği alanlarda verim artırıcı teknikler kullanılabilir. Bu teknikler, bitkilerin sağlıklı gelişimini ve üretim miktarını artırmaya yardımcı olur. İşte salatalık ve mısırın verimini artırmak için kullanılan bazı teknikler:

1. Gübreleme: Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini sağlamak için doğru gübreleme yöntemleri kullanılmalıdır. Salatalık ve mısır, özellikle azot, fosfor ve potasyum gibi besinlere ihtiyaç duyar. Gübreleme, bitkilerin büyümesini destekler ve verimi artırır.

2. Sulama: Salatalık ve mısır, düzenli ve yeterli sulamaya ihtiyaç duyar. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için uygun sulama teknikleri kullanılmalıdır. Toprağın nem seviyesinin izlenmesi ve düzenli sulama yapılması, bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlar.

3. Sıra arası temizliği: Bitkiler arasında gereksiz otların ve yabancı bitkilerin temizlenmesi önemlidir. Bu, salatalık ve mısırın sağlıklı gelişimini ve verimini artırır. Sıra arası temizliği yapmak, bitkilerin besin ve ışık alımını iyileştirir.

4. Zararlılarla mücadele: Salatalık ve mısır, birçok zararlı böceğin hedefi olabilir. Zararlılarla mücadele etmek için uygun mekanik ve biyolojik mücadele yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, zararlı böcekleri el ile toplamak veya doğal düşmanları salmak, zararlıların sayısını azaltabilir.

5. Destekleme: Salatalık bitkileri tırmanıcı bitkilerdir ve desteklenmeleri gerekebilir. Destekleme, bitkilerin sağlam bir yapıya sahip olmasını sağlar ve verimi artırır. Özellikle salatalık bitkilerinin tırmanması için uygun teller veya çerçeveler kullanılabilir.

Verim artırıcı teknikler, salatalık ve mısırın bir arada yetiştirildiği alanlarda kullanılabilir. Bu yöntemler kullanıldığında, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve yüksek verim elde etmek mümkün olacaktır.

11. Mısır ve salatalık hasat zamanları ve depolama

11. Mısır ve salatalık hasat zamanları ve depolama

Mısır ve salatalık bitkilerinin hasat zamanları doğru şekilde belirlenmelidir, çünkü bitkilerin olgunlaşması ve maksimum verim elde edilmesi için uygun zamanda hasat yapılması önemlidir.

Mısır bitkisinin hasat zamanı, tane kabuklarının tamamen sararması ve sertleşmesiyle belirlenir. Bu dönemde, bitki saplarının kuruması ve yapraklarının tamamen sararması da gözlemlenir. Hasat edilen mısır, kabuklarına zarar vermeden dikkatli bir şekilde hasat edilmelidir. Hasat edilen mısır, kabuklarından ayrılarak temizlenmeli ve hemen tüketilmesi veya uygun şekilde depolanması gerekmektedir.

Salatalık bitkisinin hasat zamanı da önemlidir. Salatalık, hasat edilecekken, tamamen olgunlaşmış ve sertleşmiş olmalıdır. Hasat edilen salatalık, sapından dikkatlice kesilmelidir. Hasat edildikten sonra serin bir yerde muhafaza edilmeli veya hemen tüketilmelidir.

Depolama süreci, mısır ve salatalık bitkilerinin taze kalmasını sağlamak için önemlidir. Mısır, kulplarıyla birlikte temizlenmeli ve serin, kuru bir yerde depolanmalıdır. Sert kabuklu taneler, nemden uzak tutulmalıdır.

Salatalık da taze kalmak için serin ve nem oranı düşük bir ortamda depolanmalıdır. Plastik torbalarda veya buzdolabında muhafaza edilebilir.

Hasat sonrası bakım, mısır ve salatalık bitkilerinin taze kalmasını sağlamak için önemlidir. Hasat edilen bitkiler, düzgün bir şekilde temizlenmeli ve zarar görmemiş olmalıdır. Ayrıca, hasat sonrası bitkilerin, hastalık veya böcek istilası riskine karşı düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Doğru hasat zamanı, uygun depolama ve hasat sonrası bakım, mısır ve salatalık bitkilerinin tazeliklerini korumalarını sağlar ve ürünlerin kalitesini yükseltir.

11. Salatalık ve mısır yetiştiricileri için sürekli eğitim programları

Salatalık ve mısır yetiştiricileri için sürekli eğitim programları, verimliliği artırmak ve en son tarım tekniklerini öğrenmek amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Bu programlar, çiftçilere güncel bilgiler sunarak, hasat miktarını ve kalitesini artırma potansiyelini sağlar.

Salatalık ve mısır tarımında bilinçli bir şekilde yetiştirici olmak, hastalıklarla mücadele etmek, zararlı böcekleri kontrol etmek ve sağlıklı bitkilerin büyümesini sağlamak için sürekli eğitim gerekmektedir. Bu eğitimler, yeni tekniklerin yanı sıra güncel tarım uygulamaları hakkında bilgi sağlar.

Çiftçilere, toplu olarak gerçekleştirilen eğitim seminerleri, tarım fuarları ve uygulamalı tarım gezileri gibi farklı öğretim yöntemleri sunulmaktadır. Bu eğitimlerde, çiftçilere en son tarım makineleri, toprak hazırlığı teknikleri, gübreleme uygulamaları ve bitki koruma yöntemleri hakkında bilgi verilir.

Ayrıca, çiftçilerin verimliliği artırmak için kullanabilecekleri yeni teknolojiler ve yöntemler hakkında bilgilendirici sunumlar da yapılmaktadır. Bu sunumlarda, sulama sistemleri, bitki besleme teknikleri ve iklim değişikliği etkileri gibi konular ele alınır.

Salatalık ve mısır yetiştiricileri için sürekli eğitim programları, çiftçilerin daha iyi ürünler yetiştirmelerine ve tarım sektöründe daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bu programlara katılmak ve en son tarım tekniklerini öğrenmek, çiftçilere rekabet avantajı sağlayarak, daha verimli bir tarım işletmesi yönetmelerine yardımcı olur.

Soru-Cevap:

Salatalık ve mısırı aynı tarlada yetiştirirsem, verimlilikleri nasıl etkilenebilir?

Salatalık ve mısırı aynı tarlada yetiştirmek, verimliliklerini olumsuz etkileyebilir. Çünkü salatalık ve mısır farklı büyüme özelliklerine ve ihtiyaçlara sahiptir. Ortak bir ekim şeması kullanıldığında, bu bitkilerin kök sistemleri birbirini rekabet eder ve birbirlerinin besin ve su kaynaklarına ulaşmasını engelleyebilir. Bu da hem salatalık hem de mısırın verimini düşürebilir.

Salatalık ve mısırı aynı serada yetiştirirsem, nasıl bir ekim şeması kullanmalıyım?

Salatalık ve mısırı aynı serada yetiştirmek için en iyi ekim şeması, bitkileri birbirlerine karıştırmadan farklı ekim sıraları oluşturmaktır. Örneğin, seranın bir tarafında salatalıkları dikin ve diğer tarafına mısırı ekim yapın. Böylece her bitki kendi ihtiyaçlarına göre büyüme imkanı bulur ve kök sistemleri de birbirini engellemez.

Salatalık ve mısırı aynı tarlada veya serada yetiştirirsem, bitkilerin birbirlerine zararı olabilir mi?

Evet, salatalık ve mısırı aynı tarlada veya serada yetiştirirseniz, bitkilerin birbirlerine zararı olabilir. Salatalık ve mısır farklı hastalıklara ve zararlılara karşı hassastır ve bu zararlılar her iki bitkiyi de etkileyebilir. Ayrıca, bir bitkinin hastalığa yakalanması veya zararlıya maruz kalması, diğer bitkiye de bulaşabilir ve zarar verebilir.

Salatalık ve mısırı aynı tarlada veya serada yetiştirmek için ne zaman ekim yapmalıyım?

Salatalık ve mısırı aynı tarlada veya serada yetiştirmek için ekim zamanı önemlidir. Genellikle mısır, salatalıktan daha uzun sürede büyür, bu yüzden mısırları ilk olarak ekim yapmanız daha iyi olabilir. Salatalıkları ise mısır başladıktan sonra ekebilirsiniz. Böylece her bitki kendi büyüme sürecine göre ekim yapar ve birbirinin gelişimini engellemez.

Salatalık ve mısırı aynı tarlada veya serada yetiştirirsem, sulama düzenini nasıl ayarlamalıyım?

Salatalık ve mısırı aynı tarlada veya serada yetiştirirken sulama düzenini ayarlamak önemlidir. Mısır daha fazla suya ihtiyaç duyarken, salatalık daha az suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, sulama zamanlarını ve miktarını her bitkinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ayarlamalısınız. Örneğin, salatalıklar için düşük bir sulama miktarı belirleyip sık sık sulama yapabilirsiniz, mısırlar ise daha az sıklıkla sulanmalı ve daha fazla su almalıdır.

Revizyon tarihi: 1-16-2024